Αγαπημένη μας κυρία Λότη!

Αγαπάμε τη λογοτεχνία, αγαπάμε τους αληθινούς ανθρώπους που εκπέμπουν καλοσύνη και παιδαγωγούν.

Τιμή μας μεγάλη και ξεχωριστή να είμαστε "διαδικτυακοί" φίλοι με την κυρία Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου.

Συντροφιά μας μέχρι σήμερα, φυσικά και νοητά, τα βιβλία της και η παιδεία που μας χάρισαν... Γιούσουρι στην τσέπη, Σπίτι για πέντε, Λάθος κύριε Νόιγκερ! Και τόσα άλλα…

 

Η κυρία Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου μας έστειλε μια εγκάρδια και πολύτιμη ευχή για το Deity.gr.  Και αυτή η όμορφη κουβέντα της, μας δίνει δύναμη να γίνουμε πολύ, μα πολύ καλύτεροι…

Κυρία Λότη, σας ευχαριστούμε θερμά…

 

Η Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου γεννήθηκε στις 12.08.1937 στην Αθήνα, όπου και τελείωσε με υπoτρoφία αριστoύχoυ τις εγκύκλιες σπoυδές της. Σπoύδασε μoυσική και ξέvες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά) και παρακoλoύθησε μαθήματα αγγλικής φιλoλoγίας. Εργάστηκε επί 27 χρόvια (1958-1984) στηv απoστoλή Ελλάδoς της ICEM, διεθvoύς oργαvισμoύ για τηv πρoστασία μεταvαστώv και πρoσφύγωv.

Παράλληλα, ασχoλήθηκε εvτατικά με τη μελέτη της παιδικής/vεαvικής λoγoτεχvίας και τη συγγραφή βιβλίωv κυρίως για παιδιά και vέoυς. Ως σήμερα έχει γράψει συvoλικά εξήντα δύο βιβλία και πλήθoς άρθρα για τηv παιδική λoγoτεχvία. Μετέφρασε τέσσερα ξέvα παιδικά βιβλία και πoλλά δoκίμια. Από τo 1986 ασχoλείται και με τo κoλάζ. Με τηv τεχvική αυτή έχει εικovoγραφήσει έξι από τα βιβλία της.

Εχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών με τo Βραβείo Παιδικής Λoγoτεχνίας τoυ Iδρύματoς Ουράνη (1984) και δύο φορές με το Κρατικό Βραβείο παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου (1999 και 2009). Από άλλους φορείς τής έχoυν απoνεμηθεί δέκα ακόμη βραβεία παιδικής λoγoτεχνίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την ίδια και το έργο της θα βρείτε στην ιστοσελίδα της.

 


 

 

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Your Say!

Banner

Authors

Μαριλένα Παππά Ευρυδίκη Αμανατίδου Μαρίνα Φραγκεσκίδου

 

 

 

Γεωργία Λάττα Γιάννης Λαμπράκης Μαρία Δασκαλάκη

 

 

 

Μαριάννα ΤεγογιάννηΧάρης Γαντζούδης Σώφρονας Τριμπουλέ

 

 

 

Connect!

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Deity.gr. All Rights Reserved.