Κερδίστε προσκλήσεις για τις Ομάδες Γονέων του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ.! - Όροι Διαγωνισμού

Article Index
Κερδίστε προσκλήσεις για τις Ομάδες Γονέων του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ.!
Όροι Διαγωνισμού
All Pages

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται με συνεργασία του διαδικτυακού τόπου Deity.gr και του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. που εδρεύει στο Βούγλι Μυκόνου.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν όλοι εκτός των :

I. εργαζομένων στο ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ.

ΙΙ. όσων είναι ήδη πελάτες στο ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ.

IIΙ. ιδιοκτητών ή/και διαχειριστών (administrators) του Deity.gr μέσω των οποίων διενεργείται ο παρών Διαγωνισμός καθώς και των συζύγων και συγγενών τους πρώτου (Α') βαθμού.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με μια και μόνο συμμετοχή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των σχολίων που θα κάνει στο άρθρο του διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων από τους συμμετέχοντες στο σύνολο τους καθώς και των όρων χρήσης του Deity.gr. Το Deity.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους του διαγωνισμού καθώς και τους όρους χρήσης του κατά την ελεύθερη κρίση του χωρίς να υποχρεούται να ειδοποιήσει καθοιονδήποτε τρόπο τους συμμετέχοντες/μέλη της. Οι συμμετέχοντες/μέλη της υποχρεούνται να ελέγχουν μόνοι τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους για τυχόν αλλαγές/τροποποιήσεις.

3. Η έναρξη του Διαγωνισμού ορίζεται την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011, στις 12:00 και η λήξη του Διαγωνισμού ορίζεται την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011, στις 12:00.

Το Deity.gr διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να συντμήσει οποτεδήποτε τη διάρκεια του Διαγωνισμού με σχετική ανάρτηση στην σελίδα του Διαγωνισμού χωρίς να απαιτείται για αυτό αποδοχή της παράτασης ή σύντμησης από τους συμμετέχοντες. Το Deity.gr διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει έναν ή περισσότερους διαγωνισμούς οι οποίοι θα διεξάγονται με τον ίδιο τρόπο, θα διέπονται από τους ίδιους όρους και θα διαφοροποιούνται προς οποιοδήποτε σημείο κρίνει το Deity.gr.

4. Ο συμμετέχων θα πρέπει να προσθέσει ένα σχόλιο κάτω από το άρθρο που ανακοινώνει το Διαγωνισμό, απαντώντας στην ερώτηση: "Ποια είναι η μεγαλύτερη σκανταλιά που έχει κάνει το παιδί σας;"

5. Η ανάδειξη του νικητή του διαγωνισμού γίνεται τυχαία, βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την ημέρα λήξης του διαγωνισμού.

6. Η παραλαβή των προσκλήσεων θα γίνει την ημέρα και ώρα της συνάντησης της Ομάδας Γονέων με την προσκόμιση ταυτότητας. Ρητώς αναφέρεται ότι τα δώρα του Διαγωνισμού δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα αντικείμενα ίσης αξίας.

7. Η πρόσβαση στην σελίδα του Διαγωνισμού γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό. Το Deity.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ανωτέρω πρόσβαση ή/και οποιαδήποτε ζημία δύναται να επέλθει στους συμμετέχοντες εξαιτίας ή με αφορμή την πρόσβαση αυτή.

 

 Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Your Say!

Banner

Authors

Μαριλένα Παππά Ευρυδίκη Αμανατίδου Μαρίνα Φραγκεσκίδου

 

 

 

Γεωργία Λάττα Γιάννης Λαμπράκης Μαρία Δασκαλάκη

 

 

 

Μαριάννα ΤεγογιάννηΧάρης Γαντζούδης Σώφρονας Τριμπουλέ

 

 

 

Connect!

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Deity.gr. All Rights Reserved.