Διαγωνισμός : Δώρο 10 προσκλήσεις για τις Ομάδες Γονέων του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. - Όροι Διαγωνισμού

Article Index
Διαγωνισμός : Δώρο 10 προσκλήσεις για τις Ομάδες Γονέων του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ.
Όροι Διαγωνισμού
All Pages

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται με συνεργασία του διαδικτυακού τόπου Deity.gr και του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. που εδρεύει στο Βούγλι Μυκόνου.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν όλοι εκτός των :

I. εργαζομένων στο ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ.

ΙΙ. όσων είναι ήδη μέλη στις Ομάδες Γονέων.

IIΙ. ιδιοκτητών ή/και διαχειριστών (administrators) του Deity.gr μέσω των οποίων διενεργείται ο παρών Διαγωνισμός καθώς και των συζύγων και συγγενών τους πρώτου (Α') βαθμού.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με μια και μόνο συμμετοχή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των σχολίων που θα κάνει στο άρθρο του διαγωνισμού.

3. Η έναρξη του Διαγωνισμού ορίζεται τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012, στις 12:00 και η λήξη του Διαγωνισμού ορίζεται τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012, στις 12:00.

Το Deity.gr διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να συντμήσει οποτεδήποτε τη διάρκεια του Διαγωνισμού με σχετική ανάρτηση στην σελίδα του Διαγωνισμού χωρίς να απαιτείται για αυτό αποδοχή της παράτασης ή σύντμησης από τους συμμετέχοντες. Το Deity.gr διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει έναν ή περισσότερους διαγωνισμούς οι οποίοι θα διεξάγονται με τον ίδιο τρόπο, θα διέπονται από τους ίδιους όρους και θα διαφοροποιούνται προς οποιοδήποτε σημείο κρίνει το Deity.gr.

4. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα πρέπει ο/η συμμετέχων/ουσα να προσθέσει ένα σχόλιο κάτω από το άρθρο που ανακοινώνει το Διαγωνισμό, απαντώντας στην ερώτηση: "Πόσο «ποιοτικό χρόνο» αφιερώνετε καθημερινά στο παιδί σας;"

5. Η ανάδειξη του νικητή του διαγωνισμού γίνεται τυχαία, βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την ημέρα λήξης του διαγωνισμού.

6. Η παραλαβή των προσκλήσεων θα γίνει την ημέρα και ώρα της συνάντησης της Ομάδας Γονέων με την προσκόμιση ταυτότητας. Ρητώς αναφέρεται ότι τα δώρα του Διαγωνισμού δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα αντικείμενα ίσης αξίας.

7. Η πρόσβαση στην σελίδα του Διαγωνισμού γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό. Το Deity.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ανωτέρω πρόσβαση ή/και οποιαδήποτε ζημία δύναται να επέλθει στους συμμετέχοντες εξαιτίας ή με αφορμή την πρόσβαση αυτή.

 

 

 Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Your Say!

Banner

Authors

Μαριλένα Παππά Ευρυδίκη Αμανατίδου Μαρίνα Φραγκεσκίδου

 

 

 

Γεωργία Λάττα Γιάννης Λαμπράκης Μαρία Δασκαλάκη

 

 

 

Μαριάννα ΤεγογιάννηΧάρης Γαντζούδης Σώφρονας Τριμπουλέ

 

 

 

Connect!

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Deity.gr. All Rights Reserved.